Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kunnskapshull hos professor Tunander

FAKTA PÅ BORDET: Verden må kreve at uavhengige eksperter får klarlegge hva som skjer i Xinjiang, skriver Arne Melsom. Her en protest mot Kina fra uigurer i Tyrkia. FOTO: Bulent KILIC, AFP/NTB BULENT KILIC

Professor Tunander innleder sitt svar på mitt innlegg i Klassekampen 28. april med en gjennomgang av befolkningshistorikken i Øst-Turkestan (Xinjiang). Hans oppstilling av utviklingen fra 2010 til 2018 forteller imidlertid ikke noe om forholdet jeg viste til: stupet i fødselsraten fra 2017 til 2019. Masseinterneringen av uigurer begynte ikke i 2010, men i april 2017, rapportert av Human Rights Watch i september samme år. Det betydelige fallet i fødselsraten som sammenfaller med tvangssterilisering gjør seg først for alvor gjeldende i 2018.