Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Oljearbeidere som fikk alvorlige skader etter arbeid på norsk sokkel kan få oppreisning:

Oljepionerene kan vinne fram

SKADD: Jan Terje Biktjørn jobbet 26 år i oljesektoren. Det ga ham alvorlige helseproblemer. Sammen med andre i ALF har han jobbet for en erstatningsordning. Tomm W. Christiansen

STØTTE: Etter mange års kamp kan det gå mot løsning for arbeidere som ble skadd i oljesektoren. Men en helhetlig reform av yrkesskadereglene kan la vente på seg.

Nordsjødykkerne som fikk alvorlige skader av jobben måtte helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for å vinne fram mot den norske staten. Men selv om dykkerne fikk oppreisning og erstatning etter dommen i 2013, var det andre arbeidere fra starten av oljeeventyret som ikke fikk noe.