Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ulikhet for loven, Busch?

REALISTISK KOMPROMISS? Tidligere riksadvokat Tor-Aksel Busch tok i gårsdagens avis til orde for en avkriminalisering som skiller mellom «rusavhengige» og andre. FOTO: STIAN LYSBERG SOLUM, NTB

I debatten om rusreformen har det vært hevdet at en mulig vei er å avkriminalisere erverv, bruk og besittelse av narkotika for rusavhengige, men ikke for andre. I en kronikk i Aftenposten 31. mars fremholdt vi at en slik løsning ikke er forenlig med likhetsprinsippet i Grunnloven, og heller ikke oppfyller kravet om klar lovhjemmel for å straffe.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production