Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vi har ingen skjult agenda, Lindboe

Private Barnehagers Landsforbunds (PBL) direktør, Anne Lindboekaller For Velferdsstaten en stråorganisasjon for blant andre Utdanningsforbundet, og hevder at vi burde ha «baller nok» til å si hva vi mener om private barnehager – ikke betale andre for å fremme vår politikk. Anledningen er at For Velferdsstaten har skrevet et kritisk notat om PBLs interne demokrati.