Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Schizofreni gir dobbel risiko

Det uttrykkes mye bekymring for en mulig psykisk helsekrise som følge av koronapandemien. Mennesker med alvorlige psykiske lidelser, som schizofreni, er det mindre snakk om. De er nå i en dobbel risiko, med både forverring av psykiske symptomer etter reduserte behandlingstilbud, og en diagnose som er en stor risikofaktor for å dø av covid-19. Likevel er ikke denne gruppen verken definert som en risikogruppe eller prioritert for vaksiner.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production