Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Høgsterett har avklara si tolking, men det er Stortinget som har ansvaret og nøkkelen i jarnbanesaka.

Paragraf utan innhald?

EU-BRÅK: Dei politiske partia bør snarast bli samde om ein revisjon av § 115 slik at denne kan brukast slik den var tenkt, nemleg som grunnlaget for Noregs tilknyting til EU, skriv forfattarane. Her frå ein politisk streik mot EUs jarnbanepakke. FOTO: TOM HENNING BRATLIE

Høgsteretts utgreiing for Stortinget i jarnbanesaka har med rette fått merksemd utanfor juristanes krinsar. Ikkje berre var det fyrste gongen på 75 år at Stortinget bad om ei utgreiing frå Høgsterett. Saka det gjaldt denne gongen var også eit av det mest brennbare spørsmåla i norsk politikk: Noregs forhold til EU.