Du kan bla til neste sideBla med piltastene

God plan med sentral mangel

Det var verken fanfarer eller stor ståhei da regjeringen lanserte sin helhetlige plan for Oslofjorden. Etter stadige utsettelser valgte Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn å lansere planen under et glissent web-møte i påsken. To journalister møtte opp med spørsmål. Resten av det politiske Norge var opptatt av å drømme om påsketuren som ikke ble noe av. Planen fortjener imidlertid langt større oppmerksomhet. 1,6 millioner nordmenn bor i de 32 kommunene som grenser til Oslofjorden. Menneskelig aktivitet har satt fjorden under betydelig press, og den økologiske tilstanden forverres raskt. Økt tilførsel av næringssalter og partikler fører til algeoppblomstring og nedslamming. Miljøgiftinnholdet i indre deler av fjorden er så høyt at fisken ikke kan spises. Flere fiskearter er i ferd med å forsvinne, og bestandene av blåskjell og tare minker.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production