Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kortsynt klimapolitikk

Ett argument går igjen i den norske klimadebatten: Dette må vi gjøre for å oppfylle Parisavtalen. Problemet er bare at Parisavtalen ikke lar seg oppfylle. Det er en ganske liten mulighet for Norge kan klare sine forpliktelser. Men klimaet er et globalt fenomen. Statistikken fra IEA (Det internasjonale energibyrået) viser hvor umulig det er at den globale reduksjonen i utslipp av klimagasser kan skje så raskt som Parisavtalen krever. Det er rart at knapt noen ledende norsk politiker sier dette høyt og tydelig.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production