Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Bilen og byen

Helt siden den masseproduserte automobilen så dagens lys ved overgangen fra 1800- til 1900-tallet, med den avanserte Ford-fabrikken i USA som dominerende bilmaker, har antallet bensindrevne kjøretøyer økt katastrofalt. Ingen teknologiske fenomener har hatt en mer fatal innvirkning på byenes utforming og liv enn privatbilismen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production