Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Sosialhjelp, et varsko

Mandag morgen presenterte Statistisk sentralbyrå nye tall som viser at antallet på sosialhjelp har gått noe ned i perioden 2019–2020, fra 135.900 til 130.200. At antallet ikke har økt under pandemiens første år, kan ha sammenheng med at retten til dagpenger for permitterte og ledige har blitt forlenget.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production