Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kva blir overskridande figurar i religions- og kulturhistoria brukt til?

Instrumentelle andre

SUBVERSIVT? Når Trymskvida fortel at Tor reiser til Utgard forkledd som ei brur, for å henta tilbake hammaren Mjølner, er det eigentleg eit brot med kjønnsmaktstrukturar? Spør Anne Kalvig. Her Loke som pyntar «brura» Tor, begge i kvinneklede. ILLUSTRASJON: CARL LARSSON (1893), WIKIMEDIA COMMONS

Religionshistoria er eit oppkome av fantastiske figurar: jomfruer som får barn, guddommar som er halvt mann og halvt kvinne, demondrepande, bloddrikkande gudinner, gudar som føder gjennom panna. Felles for desse er at dei representerer noko overmenneskeleg, symbolske realitetar og mytologiske framstillingar av noko som ein gong, eller ennå, har vore oppfatta som relevant og viktig.

Lars Gule, Anne Kalvig, Gina Lende og Gyrid Gunnes skriv om religion i Klassekampen kvar torsdag.