Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Religionsfrihet i Oslo-skolen?

I en replikk (Klassekampen 13. mars) vil Inga Marte Thorkildsen forklare hva situasjonen er når det gjelder Oslo-skolenes holdning til lærerstudenter fra den kristent konservative NLA Høgskole. Hun påpeker at det ikke handler om at Oslo-skolen(e) er mot lærerstudenter fra NLA.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production