Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Stortingets vedtattate endringer i uføres alderspensjon vil gi dramatiske utslag for mange uføre.

En kommende katastrofe?

© ILLUSTRASJON: Knut Løvås, knutlvas@gmail.com

Mange uføre som ennå ikke er blitt alderspensjonister vil få et dramatisk fall i inntekt ved overgangen fra trygd til alderspensjon. Med helt vanlige inntekter før de ble uføre kan det dreie seg om tap på opp mot 150.000 kroner i året og en alderpensjon ned mot minstepensjonsnivå. En ufør som hadde gjennomsnittslønn vil få cirka 374.000 i uføretrygd. Når hen blir 67 år kan alderspensjonen bli bare 223.000 kroner.