Du kan bla til neste sideBla med piltastene

I kvinnekampens historie har mange grupper blitt ekskludert. La oss ikke gjenta feilene i transdebatten!

Den feministiske stolleken

UTELATT: Da man kjempet for kvinners stemmerett i USA, ekskluderte hvite feminister svarte kvinner og urfolkskvinner, skriver Grace Tabea Tenga – nå ser vi samme ekskluderende tendens i transdebatten. Feminismen bør heller la seg inspirere av skikkelser som Marsha P. Johnson, som igangsatte Stonewallopprøret i 1969. FOTO: Netflix/courtesy Everett Collection

Transkvinner er blant de mest marginaliserte kvinnene i samfunnet. Graden av diskriminering er så høy at en FN-rapport fra 2013 konkluderer med at transkvinner nærmest tvinges ut av arbeidsmarkedet og inn i overlevelsesarbeid som sexsalg. Hver femte transperson i Sverige har vært utsatt for fysisk vold. Man skulle tro at tvunget sexsalg og vold mot kvinner ville føre til at transkvinner hadde sin naturlige plass i kvinnekampen. Dessverre lider kvinnekampen historisk av en tendens til å være bevisst på bare noen kvinners undertrykking, men å være helt blinde for andres.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production