Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Viktige sigrar i klimadommen

22. desember kom Høgsterett med alt anna enn den julegåva me ønskte oss. Staten blei frikjent i klimasøksmålet, og me var mange som kjente oss enormt skuffa, men på tross av tap i hovudspørsmålet om ny oljeboring er gyldig, har dommen gitt oss rett på fleire punkt. Sjølv om staten blei frikjent har ikkje norsk oljepolitikk sluppe unna alt ansvar. Tvert imot.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production