Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Norge trenger et helhetlig beredskapsløft for hele kjeden fra forebygging til håndtering og hva en gjør etter krisen.

Tiltaksfattig beredskapsplan

FORBEREDT NÅR DET BRENNER? Vi er bekymret for den lokale beredskapskapasiteten og evnen til å møte krisene der de skjer, skriver forfatterne. Her fra en brannøvelse i Oslo. Foto: Christopher Olssøn
Christopher Olssøn

Den viktigste oppgaven stortinget og regjeringen har, er tryggheten og sikkerheten til innbyggerne i landet vårt. For å følge dette opp, legger regjeringen fram en samfunnssikkerhetsmelding til Stortinget hvert fjerde år. Meldingene skal fastsette overordnede mål og tiltak for samfunnssikkerhetsarbeidet. Til tross for at vi har ventet lenge på den, er vi er likevel skuffet over samfunnssikkerhetsmeldingen regjeringen nylig la fram.

Git: main, Build env: production, running in production mode, Sanity: production