Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Hvis staten vil lage attraktive byer, hvorfor bygges da de store arbeidsplassene uten samspill med samfunnet rundt?

Samtidig, et helt annet sted

SEKTOREKSPERTISENS FORBANNELSE: Ved å plassere nesten alle nye helseinstitusjoner i veikryss på flatmark utenfor byene, bryter staten sine egne retningslinjer, skriver forfatteren. Her byggingen av det nye østfoldsykehuset på Kalnes utenfor Sarpsborg i 2013. © FOTO: BERIT ROALD, NTB

Det kan synes ironisk at staten selv bryter med vedtatte nasjonale mål for en bærekraftig utbygging av byer, kommuner og regioner. Det er blitt et alvorlig samfunnsproblem, en form for statlig selvtekt. Det klareste eksempel for tiden er sykehus som lokaliseres i motorveikryss langt utenfor byene.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production