Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Det er betydelige svakheter i Høyesteretts dom i klimasøksmålet, skriver Hans Petter Graver og Arne Johan Vetlesen.

Hva skulle Høyesterett sagt?

ET NEDERLAG FOR FREMTIDEN: Høyesterett burde ha vektlagt annerledes – som framtidsdimensjonen i paragraf 112 og etterslektens rett til å ikke bli skadelidende, skriver forfatterne. Her saksøkere i Høyesterett i Oslo. FOTO: SIV DOLMEN

Oljeindustrien har grunn til å feire. Miljøorganisasjonene tapte klimasøksmålet mot staten. Høyesterett avviser muligheten for å bruke enkeltsaker som grunnlag for en generell overprøving av myndighetenes klima,- miljø- og petroleumspolitikk. Dommen begrenser også relevansen av klimautslipp slik at det bare er utslipp fra Norge som kan tas i betraktning etter miljøparagrafen i Grunnloven, med mindre det er snakk om konkrete virkninger i Norge av utslipp i utlandet. Dette betyr at Norge kan fortsette å bygge sin velstand på uttak av fossilt brennstoff uten hinder av grunnloven eller andre rettslige skranker i norsk rett.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production