Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Dette kan bli distriktenes og forstedenes tiår.

Byluft gjør ufri

© ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

I middelalderen het det at «byluft gjør fri». Det å flytte eller rømme til byen var et symbol på å unnslippe føydalismen som preget det europeiske kontinentet fram til slutten av 1700- tallet. Den franske revolusjon ble et vendepunkt i 1789. I Norden var den klareste forbedringen opphevingen av stavnsbåndet i Danmark i 1788.

Økonomene Morten Jerven, Erik S. Reinert, Maria Walberg, Rune Skarstein, Chr. Anton Smedshaug og Marie Sneve Martinussen skriver onsdager i Klassekampen.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production