Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Fordelen med mange små nasjonalstater er at de kan lære av hverandre.

Stordriftsulemper

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

Det merkelige året som er i ferd med å ta slutt har skapt mange menneskelige tragedier. Pandemien brakte frem et vagt minne om hva som skjedde etter det store jordskjelvet i San Francisco i 1989, da byens infrastruktur ble ødelagt. I en artikkel fra The New York Times samme år fant jeg nå at ufremkommeligheten hadde skapt noe som fikk navnet telecommuting. Årets pandemi – med hjemmekontor og Zoom – hadde samme effekt, bare multiplisert med en faktor på noen millioner. Ødeleggelsene utløste, i Joseph Schumpeters ånd, teknologisk kreativitet.

Økonomene Morten Jerven, Erik S. Reinert, Maria Walberg, Rune Skarstein, Chr. Anton Smedshaug og Marie Sneve Martinussen skriver onsdager i Klassekampen.