Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Overgang uten ende

Klassekampen er igjen sterk på prinsipper og vag på detaljer i dekningen (16. og 17. desember) av brexits overgangsperiode. Forfatterne feirer ‘avtalen’ som ratifisert og et endepunkt for forhandlingene. De overser at situasjonen forblir grunnleggende uavklart, og står mellom et dårlig alternativ (den mulige avtalen) og et som er enda verre (ingen avtale). Dersom en avtale undertegnes vil den dekke kun et minimum, hovedsakelig toll, avgifter og noen grunnleggende spilleregler. Gjenstående praktiske utfordringer handler om standarder og reguleringer, fra produkters opprinnelse og kvalitet, til arbeidsforhold, miljøhensyn og personvern, og mer.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production