Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Uforståeleg kutt

UTAN STØTTE: Loft og bur i Berdal, Vinje.FOTO: NORSK FOLKEMUSEUM

Dei står der så stille på tunet. Bur og Loft. Dei har stått der sume i 500 år, andre i 800 år. I allslags ver, turkesomrar og harde vettrar der snoen ligg tung eller stormen kvesser rundt hushjørna. Og dei står der framleis! Eigarane har kome og reist, men husa står.