Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Grønnere industri med EU

MANGE BEKKER SMÅ: Materialgjenvinning av avfall fra vaskemaskiner er ett av mange mulige sirkulærøkonomiske tiltak. FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN Christopher Olssøn

EU etablerer et nytt rammeverk for at bærekraftige industriprosjekter skal få gode finansieringsvilkår. Dette får stor betydning for norsk næringsliv.