Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Regjeringens rekordøkning av avgifter står i fare for å ødelegge for en rettferdig klimaomstilling av Norge.

Rettferdig klimapolitikk?

© ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

Med Erna Solbergs regjering har avgifter og gebyrer økt med milliarder over flere år. Avgiftsøkningene siden 2013 illustrerer godt at skattekutt til de rike ikke har vært forenlig med å betale for velferden folk ønsker. I enigheten om statsbudsjett for neste år har Fremskrittspartiet fått gjennomslag for avgiftskutt som blir finansiert med penger fra oljefondet.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production