Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Koronapandemien har vist en gang for alle at vi trenger en ny, miljøvennlig og inkluderende boligpolitikk.

Fire boligpolitiske forslag

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS

Boliger i byer og pressområder er nå blitt så dyre at folk med lave og midlere inntekter ikke kommer inn på boligmarkedet. Samtidig er de minste leilighetene redusert fra 50 til 25 kvadratmeter. Utnyttelsen er blitt så høy at utearealer og boliger mangler sol. Utleiesektoren preges av kommunale utleieboliger med dårlig standard til høy pris og et privat uregulert marked uten kontroll med hverken pris eller standard. Koronapandemien, med krav til både hjemmekontor og hjemmeskole, har vist hvor viktig det er at boligen er god, funksjonell og kan brukes til flere aktiviteter. Vi vil foreslå en ny, miljøvennlig, sosial og inkluderende boligpolitikk som innebærer:

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production