Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kamp mot alle forsøk på fagforeningsknusing!

Heismontørene i Schindler Heis er i konflikt med bedriftens ledelse. Bedriften har gått til frontalangrep på klubben. Hovedtillitsvalgt for montørene er blitt avskjediget. Tillitsvalgt for mellomlederne, organisert i Forbundet for ledelse og teknikk, har fått oppsigelse (kamuflert som endringsoppsigelse).

SIGNERT AV: Inga Margrete Aas (musiker), Berit Andersson (billedkunstner), Stine Bergstein (aktiv i Kvinnefronten), Harald Berntsen (Historiker), Kjell Bjørgeengen (Billedkunstner), Elling Borgersrud (rabulistrapper), Lars Borgersrud (historiker), Oscar Dybedahl (filosof), Tore Linné Eriksen (professor i historie), Gro Finne (billedkunstner), Kjartan Fløgstad (forfatter), Magnhild Folkvord (journalist), Stian Grøgaard (professor, Kunsthøyskolen i Oslo), Wenche Gulbransen (billedkunstner), Jon Hellesnes (professor emeritus i filosofi), Arnstein Hølmebakk (forfatter), Knut Kjeldstadli (professor i historie), Lars Klevstrand (visesanger), Sonja Krohn (billedkunstner), Jon Langdal (kritiker og pensjonert lektor), Marika Lejon (musiker), Jørn Magdahl (historiker), Don Martin (rapper og skuespiller), Alexander Molkom (Jester) (rabulistrapper), Trond Nordby (professor emeritus i historie), Knut Nærum (forfatter), Egil «Drillo» Olsen (fotballtrener), Torgeir Rebolledo Pedersen (lyriker), Per Petterson (forfatter), Unni Rustad (pensjonist), Helge Ryggvik (historiker), Stein Rønning (billedkunstner), Lars Ove Seljestad (forfatter), Rune Skarstein (samfunnsøkonom), Thorvald Steen (forfatter), Espen Søbye (forfatter), Christian Wallomrød (musiker), Hans Wasmuth (kirurg), Ebba Wergeland (lege i arbeidsmedisin)