Du kan bla til neste sideBla med piltastene

«Det er helt avgjørende at velferdsstaten framover ikke bare tilbyr en inntekt gjennom en passiv kontantytelse, men også tilbyr inntekt gjennom arbeid. Arbeid bør være en like stor rettighet som trygd.»

RAYMOND JOHANSEN, BYRÅDSLEDER I OSLO (AP), TIL DAGBLADET 12. JUNI