Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Ny rapport: Skattemisbruk rammer nasjonale regjeringers kapasitet til å takle pandemien:

Skattetriksing koster liv

SKAPER OFRE: En kvinne rusler i Ciudad Bolivar, sør for Colombias hovedstad Bogota. Skattemisbruk unndrar summer tilsvarende 70 prosent av landets helsebudsjett i ei tid der over 1,2 millioner kolombianere er koronasmittet. FOTO: FERNANDO VERGARA, AP/NTB

EN SYK TID: Skattemisbruk fasilitert i Europa øker ulikhet og rammer offentlige tjenester over hele verden. Skattetapet er enda større enn tidligere kjent, ifølge ny rapport.

I Etiopia, rammet av både koronaviruset og nå en intern væpnet konflikt, er helsebehovene enorme. Samtidig taper landet hvert år summer tilsvarende over halve landets nasjonale budsjett som følge av multinasjonale selskapers skattemisbruk.

I Colombia er freden skjør etter tiår med borgerkrig. Samtidig er har 35.000 mennesker mistet livet til viruset. Der sørger slik skattetriksing for at summer tilsvarende 70 prosent av landets helsebudsjett aldri når statskassa.

Tallene går fram av rapporten «The State of Tax Justice 2020: Tax justice in the time of covid-19», utarbeidet av The Global Alliance for Tax Justice.

Basert på ferske tall fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) avslører rapporten at de direkte tapene av skattemisbruk er større enn tidligere rapporter har funnet.

Hvert år taper verden ifølge rapporten 427 milliarder dollar, nesten fire tusen milliarder norske kroner, som følge av selskaper og privatpersoners skattemisbruk og -unndragelse.

Summen tilsvarer 34 millioner årlige sykepleierlønner.

Slår hardest inn for fattige

I rapporten heter det at «koronavirus-pandemien skinner et skarpt lys på den alvorlige kostnaden av underfinansierte helse- og offentlige tjenester over hele verden».

«Folk lider under unødvendig dårlige offentlige tjenester, unødvendig dyp ulikhet, unødvendig høyre dødsrater, unødvendig svake og korrupte regjeringer og offentlige administrasjoner. Bare fordi skattemisbrukere og de veldig rike i skatteparadis vinner på bekostning av alle andre», heter det.

I total sum taper høyinntektsland mest, over 380 milliarder. Skattetapene slår imidlertid langt hardere inn i fattige lands budsjetter. I land som kategoriseres som lavinntektsland, sørger skattemisbruk fra selskaper og privatpersoner for at summer tilsvarende 52 prosent av nasjonale helsebudsjett forsvinner.

I gjennomsnitt mister verdens land 9,2 av sine totale helsebudsjett hvert år. For høyinntektsland er tallet ifølge rapporten 8,4 prosent.

Rike land gjør det mulig

Ifølge rapporten fasiliterer høyinntektsland 98 prosent av alle globale skattetap. Dette skjer i stor grad fra Europa. Et London-styrt nettverk av skatteparadis, som Jomfruøyene, Bermuda og Cayman Islands, står for 37 prosent av alle globale skattetap.

55 prosent av all globale skattetap som følge av selskapers skattemisbruk, gjort mulig av dette nettverket, sammen med EU-landene Nederland og Luxembourg, samt Sveits.

Rapporten er basert på land-for-land-data fra 2016 som ble offentliggjort av OECD i juli i år. En slik publisering har blant annet skjedd etter at aktivister og organisasjoner har presset på slik for at OECD skulle sørge for at slike data er tilgjengelige.

Tax Justice Network kritiserer imidlertid OECD for å anonymisere dataene, slik at det ikke går fram hvilke selskaper som skjuler seg bak tallene i hvert land.

Det er kjent at amerikanske teknologigiganter som Facebook, Amazon og Google er blant verdens største skattekjeltringer.

Ber OECD gå etter selskaper

I en e-post til Klassekampen skriver daglig leder i Tax Justice Network Norge, Sigrid Klæboe Jacobsen, at «OECD har feilet i arbeidet med å finne skatteløsninger til multinasjonale selskap».

«Det haster enda mer å få inn skatt nå som mange tech-selskap oppnår unormalt høye overskudd under pandemien, samtidig som vanlige folk, bedrifter og myndigheter sliter», skriver hun.

Jacobsen mener skatteproblemet bare kan «få en langsiktig løsning gjennom å kraftig styrke FNs skattearbeid, der utviklingsland kan delta i utviklingen av skatteløsningene som nå trengs».

Rapporten tar bare for seg direkte tap som følge av ulike former for skattemisbruk. Den rapporterer ikke om indirekte skattetap som følge av at land skrur ned sine nasjonale skattesatser for å tiltrekke seg kapital.

Om slike tap tas med i beregningen, er tapet flere ganger høyere.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production