Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Middelalderens Irland var uvanlig i det at de holdt seg med betalte profesjonelle historikere (senchaide). Disse var utdannet ved spesialist-skoler hvor pensum kombinerte kronologiske studier og kirkehistorie nedarvet fra tidlig kristne klostre, med bardenes slektshistorie og mytiske historie. Etter kirke-reformen på 1100-tallet ble disse skolene drevet av lærde familier og ved hjelp av skattefri eiendom. Ny politisk oppblomstring av irskspråklig adel på 1300-tallet førte til at senchaide kopierte og bevarte for ettertiden et mangfold av tekster fra tidlige tider.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production