Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vi trenger kunstneriske minnesmerker over 22. juli som ikke mister det enkelte individ av syne, skriver Per Hess.

Ufølsomhetens kunst

MONOMENTET: Arkitektkontoret Manthey Kula har tegnet minnesmerket som er planlagt ved Utøykaia i Tyrifjorden. Minnesmerket skal bestå av 77 bronsesøyler – en for hver av de 77 personene som ble drept i regjeringskvartalet og på Utøya under terrorangrepet 22. juli 2011. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

Kunst ut i samfunnet, offentlig kunst, er en balansegang. Mange hensyn skal tas, og det kreves både kunnskap, innlevelse og samarbeid. Spesielt gjelder dette når store og felles hendelser skal transformeres til kunst og i særlig grad når disse inneholder dramatiske skjebner og død. Hvordan skal dette omskapes, hvilke tanker og opplevde følelser skal kunstverket formidle, hvilke materialer skal velges og fremfor alt, hvordan skal fremstillingen berøre oss som levende mennesker? Alt dette kan virke selvsagt, men dukker opp igjen hver gang en stor og viktig avgjørelse skal tas.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production