Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Partitoppene i Sp og SV er uenige med velgerne sine, viser en fersk EØS-måling:

Er i utakt med velgerne

TJA: En folkeavstemning om EØS-avtalen er ikke en reell problemstilling, sier Sps Sigbjørn Gjelsvik og viser til at Sps programfestede politikk er å utrede et alternativ. I programmet heter det imidlertid at Sp «har et framtidig mål om en folkeavstemning om Norges EØS-medlemskap». FOTO: CHRISTOPHER OLSSØN

JA: 49 prosent av Sp-velgerne ville svart ja, mens bare 39 prosent ville svart nei i en folkeavstemning om EØS-avtalen.

Hvordan Norge skal forholde seg til EØS-avtalen er en verkebyll for et framtidig rødgrønt regjeringssamarbeid. I takt med at partiene har vokst, har SV og Sp pumpet opp retorikken mot EØS-avtalen og lagt press på Arbeiderpartiet. Begge partiene har programformuleringer om å vrake EØS-avtalen til fordel for en ny avtale med EU.

Men partitoppene i SV og Sp marsjerer tilsynelatende i utakt med egne velgerne.

I en fersk meningsmåling fra Sentio er det rekordhøy oppslutning i befolkningen om EØS-avtalen, der 64 prosent sier at de ville stemt ja dersom det ble avholdt folkeavstemning om EØS-avtalen.

Hele 71 prosent av SVs velgere sier ja, mens 16 prosent sier nei. 13 prosent vet ikke. Blant Sp-velgerne sier 49 prosent ja, 39 prosent nei, mens 13 prosent ikke vet.

Meningsmålingen stiller feil spørsmål, mener både Sps stortingsrepresentant Sigbjørn Gjelsvik og SV-nestleder Torgeir Knag Fylkesnes.

– En fjern problemstilling

– Hvordan henger motstanden mot EØS-avtalen sammen med denne tilbakemeldingen fra velgerne, Gjelsvik?

– Debatten om EØS-avtalen i dag handler ikke om en folkeavstemning i morgen. Vi har en regjering og et stortingsflertall som stadig presser gjennom å gi mer makt til EU. Det er veldig solid motstand i Acer-saken mot å frata Norge makt over jernbanesektoren, og i andre saker, sier han.

– Folkeavstemning om EØS-avtalen er en fjern problemstilling for folk å ta stilling til. Ingen er imot en handelsforbindelse med EU – det er snakk om hva slags type samarbeid det skal være.

Vil ha annen avtale

Sentio gjennomfører meningsmålinger om EØS-avtalen to ganger i året. På samtlige målinger i 2019 og 2020 er det et flertall blant Sps velgere: De ville stemt ja i en folkeavstemning, og ja-flertallet har ikke vært større enn på målingen som er gjennomført denne måneden.

– Hva tror du Sps velgere forsøker å si på disse målingene, da?

– For det første så tror jeg de forsøker å si at de ikke ser for seg en folkeavstemning nå, og hvis det var det, så sier mange at de ikke har et alternativ klart for seg, svarer Gjelsvik.

Han påpeker at Sp i sitt program ønsker å utrede alternativer som kan erstatte EØS-avtalen.

– Så dette er feil spørsmål å stille?

– Ja, og det mener jeg også fordi at om du hadde stilt spørsmål om de ulike konsekvensene av EØS-avtalen, så tror jeg at man på mange områder, ikke minst gjelder det i fagbevegelsen, hadde funnet stadig større motstand.

– Ser du ikke disse målingene i det hele tatt som en temperaturmåler om EØS-avtalen?

– Nei, det gjør jeg ikke. For jeg opplever stor motstand mot de konkrete konsekvensene av EØS-avtalen, sier han.

Sentio-direktør Arve Østgård, som står bak målingen, ser en mulig forklaring på oppslutningen om EØS-avtalen blant Sp-velgerne.

– Det er selvfølgelig et resultat av den nye tida. Sp er landets tredje største parti, de er i ferd med å bli et folkeparti og kjenner på voksesmerter. Da vil de komme borti saker som partiet er imot, mens velgerne er for – som ja til EØS-avtalen, sier han og påpeker at Sp har vokst i områder der partiet tidligere ikke har vært særlig store, som i byene.

Nei til rødgrønt kompromiss

SV-nestleder Fylkesnes protesterer også på spørsmålet:

– Litt av problemet med spørsmålet som er stilt, er at det framstilles som det er EØS-avtalen eller ingenting. Det er ikke riktig. Det er ingen på neisida som bare vil fjerne EØS-avtalen og stå igjen uten noen verdens ting, sier Fylkesnes, som understreker at SV ønsker å jobbe fram alternativer til EØS-avtalen.

Som for Sp, viser også målingene med EØS-spørsmålet de to siste åra et flertall på ja-sida blant SV-velgerne. Ja-framgangen fra målingen i mai til november er markant, fra 58 til 71 prosent.

– Det er ikke et signal verdt å lytte til for SVs del her?

– Jeg tror alle velgere, våre og andre, vil ha et avklart og forutsigbart forhold til EU. Og det er massivt flertall blant våre velgere om at Norge skal ha selvstyre og ikke overføre makt og innflytelse til diverse EU-byråer, sier Fylkesnes.

EØS-avtalen er et rødgrønt stridspunkt med SV og Sp på den ene sida – Ap på den andre.

– Er det en idé å finne et kompromiss slik at dere kan drive valgkamp mot høyresida og ikke mot hverandre?

– Jeg ser ingen grunn til å fire på noe som helst, sier Fylkesnes.

– Vi skal se an valgresultatet og ta det derfra. Vi er overbevist om at det finnes bedre måter å organisere handel og samarbeid med EU, uten at vi trenger å tappe landet for makt over egen samfunnsutvikling.

Git: master, Env: production, Sanity: production