Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Virkelighetslitteraturen: en berikende debatt

«Full forflatning» er tittelen på Karin Haugens innvendinger mot min kritikk av virkelighetslitteraturen på Nyhetsmorgen i NRK Dagsnytt tidligere i høst. Hun mener jeg feilaktig vektlegger forlagenes ansvar for problemet som «har ridd litteraturen lenge». Haugen mener jeg burde sett mer hen til forfatterne som de opphavsmennene de er til disse bøkene og dessuten tatt mer innover meg kompleksiteten i dette landskapet.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production