Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Si det rett ut, Røstum

Ola Røstum gjentar i Klassekampen 14. og 18. november: «I norsk rettspraksis kan ikke et enkelt menneske bestemme over et annet individs liv eller død. Det blir oppfattet som ulovlig selvtekt». Hvis du mener at abort å ta livet av et individ, og at kvinnen begår en ulovlig handling, må det få konsekvenser. En slik ulovlig handling er ikke straffri? Hva slags straff vil du ha for en kvinne som tar abort – og for helsepersonell som bistår kvinnen? For å beskytte et foster mot en kvinne som vil ta abort, må du hindre kvinnen i å ta abort og tvinge henne til å gjennomføre et uønsket svangerskap.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production