Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Produksjonen av papiret utgjør størstedelen av klimaavtrykket til en bok:

500 lastebiler i året

BOKTRANSPORT TIL NORGE: Grafikken viser et overslag over hvor mange lastebiler med bøker som ble fraktet fra de respektive europeiske landene til Norge i 2019. I utregningen har vi tatt utgangspunkt i en lastekapasitet på 25 tonn bøker per bil. Siden vi har regnet med fullastede biler, kan det reelle antallet kjøreturer være langt høyere. KILDE: SSB

I fjor kom det rundt 500 fullastede lastebiler med bøker fra europeiske land til Norge. Men det er ikke gitt at det ville vært mer klimavennlig å trykke dem i Norge.

Hvert år ruller det hundrevis av lastebiler med bøker over norskegrensa. Flest av dem kommer fra Latvia og Litauen, men bilene kommer fra alle hjørner av Europa. I tillegg kommer et lass med bøker fra Asia med båt.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production