Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Økt fedrekvote = økt ulønnet permisjon for mor?

Debatten om fedrekvoten i foreldrepengeordningen har nok en gang blusset opp. Et problem er at det synes å ha blitt etablert som et nytt faktum at lengre fedrekvoter fører til at mødre tar mer ulønnet permisjon. Men dette vet vi faktisk ikke. Nav fører kun statistikk over uttak av lønnet permisjon. Det finnes altså ingen løpende statistikk for uttak av ulønnet permisjon, som kan koples opp mot endringer i fedrekvotens lengde.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production