Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Loven er radikal nok

For mange år sida oppdaga vi i Besteforeldrenes klimaaksjon Grunnlovens sovende miljøparagraf, enstemmig vedtatt av Stortinget 1992. «Naturens ressurser skal disponeres ut fra en langsiktig og allsidig betraktning som ivaretar denne rett også for etterslekten.» Det er blitt som et motto for oss. Det var en oppfølging av Brundtlandkommisjonen rapport fra 1989, en milepæl i forståelsen av «vår felles framtid», og en økologisk mer ansvarlig og forsiktig tilnærming til problemene.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production