Du kan bla til neste sideBla med piltastene

De rikeste vinner mest på Solberg-regjeringens skattekuttSV reagerer på «elitepolitikk»

Kronerulling for de rikeste

ØNSKER REFORM: SV-leder Audun Lysbakken mener det nå er bevist at Erna Solbergs regjering fører en skattepolitikk for de aller rikeste. Her er de to i Stortinget i fjor. FOTO: HEIKO JUNGE, NTB

VINNER: De 1000 rikeste menneskene i Norge har fått skattekutt på mer enn én million i gjennomsnitt. Resten har fått noen få tusenlapper. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå.

Erna Solberg har gitt store skattekutt til de aller rikeste – og noen få tusenlapper til resten. Det viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Byrået har beregnet effekten av Erna Solberg og regjeringens skattekutt siden 2013. Resultatet er slående:

Mens de 1000 rikeste menneskene i Norge har fått skattekutt på over én million, ble det bare noen få tusenlapper på de 99 prosentene med lavest formue.

– Disse tallene er beviset på at Erna Solberg har rigget skattesystemet for de rikeste, sier SV-leder Audun Lysbakken.

Lysbakken mener skattekuttene må reverseres. Han varsler derfor skattereform som et SV-krav i regjeringsforhandlingene, dersom det blir rødgrønt flertall etter neste stortingsvalg.

1,5 millioner kroner

SSB har lagd tallene på oppdrag fra Finansdepartementet, etter at SV stilte spørsmål til departementet.

Oversikten viser effekten av skattekuttene over de to regjeringsperiodene, fra 2013 til 2017 og fra 2017 til i dag. Tallene viser hvor mye Erna Solbergs skatteendringer har betydd for ulike deler av den norske befolkningen – gruppene med høy og lav inntekt og formue.

Forskjellene er store. De 1000 rikeste i Norge fikk i gjennomsnitt 806.100 kroner i skattekutt, i løpet av Ernas første fire år. De neste tre årene har de aller rikeste fått 709.700 kroner av statsministeren. Til sammen har landets rikeste mennesker fått skattekutt på rundt 1,5 millioner kroner. Det er mye mer enn resten.

SSB har også beregnet skattekuttene for de 99 prosentene av befolkningen med lavest formue. I Ernas første periode som statsminister fikk de 99 prosentene skattekutt på 4.600 kroner i gjennomsnitt. I den andre regjeringsperioden var det enda mindre.

Fra 2017 til 2020 fikk de 99 prosentene med lavest formue redusert skatten med lusne 1.200 kroner.

– Rein elitepolitikk

SV-leder Lysbakken mener tallene viser at Solberg-regjeringen har ført en politikk som gjør de rike rikere, mens resten står på stedet hvil.

– De blå årene har gitt oss et mye mer urettferdig skattesystem. En liten gruppe rike mennesker er vinnerne, mens vanlige folk er taperne. Vanlige folk taper både fordi de ikke får skattekutt, men også fordi skattekuttene til de rike kunne gått til andre ting, som velferd, sier Lysbakken.

«Dette er rein elitepolitikk, og smuler til vanlige folk»

AUDUN LYSBAKKEN, SV-LEDER

SV-lederen mener derfor at tallene viser hva slags politikk Høyre fører i regjering.

– Dette er rein elitepolitikk, og smuler til vanlige folk, sier han.

Store forskjeller

Tallene fra SSB viser også hvor store skattekuttene er i prosent. Også her er forskjellene store. I Solbergs første regjeringsperiode fikk de tusen rikeste et skattekutt på 7,4 prosent av skattbar inntekt. I Ernas andre regjeringsperiode fikk de aller rikeste et skattekutt på hele 8,2 prosent.

Det betyr at de aller rikeste fikk et skattekutt på 8,2 kroner for hver skattbare hundrelapp de tjener. Det har skjedd i løpet av de tre siste årene.

Resten av befolkningen har fått mye mindre tilbake. De 99 prosent med minst formue i Norge fikk i Ernas første statsministerperiode skattekutt på én prosent. I Ernas andre periode var skattekuttet bare på 0,3 prosent.

Disse 99 prosentene har altså bare fått 30 øre i skattekutt for hver hundrelapp de tjener i løpet av den siste regjeringsperioden.

– Mer til overklassen

Nesten hele skattekuttet til de aller rikeste skyldes kuttene i formuesskatten. Det viser oversikten som SSB har laget. Audun Lysbakken mener det viser at formuesskatten må tilbake på plass.

– Den eneste sikre konsekvensen vi kjenner ved kuttene i formuesskatt, er at det har blitt større ulikheter. Vi vet fra mange land at store skattekutt til overklassen utelukkende fører til økt ulikhet i makt og rikdom, sier SV-lederen.

– Hva mener du med ulikhet i makt?

– I konsentrasjon av rikdom, og utviklingen av en overklasse som skaffer seg større og større deler av verdiene som skapes, følger det med større makt over hvordan pengene i samfunnet skal brukes. Å spre rikdom handler også om å spre makt, sier Lysbakken.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production