Du kan bla til neste sideBla med piltastene

StatMed er et naivt forslag

Forslaget om et statlig norsk legemiddelselskap, StatMed, behandles nå i Stortinget. Ambisjonen om statlig utvikling og produksjon av legemidler er forferdelig forvaltning av både oljeformue og skattepenger. Men utgangspunktet, om at staten skal bidra til at Norge skal bli mer selvforsynt av kritiske legemidler og samtidig skape arbeidsplasser og eksportinntekter – er en glimrende idé.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production