Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Kjernekraft = klimaløsning!

EN TEKNOLOGI UTEN SIDESTYKKE: Skal vi løse klimautfordringen, kommer vi ikke utenom kjernekraft, skriver forfatteren. Her ser vi tungtvannsreaktoren Arak i Iran. FOTO: IRANS ATOMENERGIBYRÅ/NTB/AFP HO

Ukentlig demonstreres det rundt om i hele Norge for klima og mot CO2-utslipp, men vi blir ikke enige om hvor energien skal komme fra. Mange tar til orde for å avvikle oljenæringen i Norge for å kutte i CO2-utslipp, mens andre demonstrerer mot å bygge ut mer vind- eller vannkraft for å redde natur og biologisk mangfold. Men det finnes en teknologi som kan brukes til å redde både klima og natur, og det er kjernekraft. Vårt forbruk av strøm kommer til å øke. Under det grønne skiftet forvandler vi en bilpark drevet av bensin og diesel til å gå på strøm. Regjeringen har tidligere lagt frem en ambisiøs plan for elektrifisering av transport. Blant annet ved å introdusere elektriske fly for å fjerne utslipp fra flyreiser, samt at mange av fergene våre nå går på strøm.