Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Fornybar kraft, det store bildet

Erik Lindberg (7. oktober) har rett i at jeg er noe upresis i det jeg skrev om elektrisitetsproduksjonen i Tyskland og fornybar energi (23. september). Jeg hadde her utviklingen 2010–2016 i tankene. I denne perioden økte fornybar strømproduksjon (hovedsakelig vind) med 93 TWh samtidig som strømproduksjonen basert på olje, gass og kull økte med 10 TWh. De siste tre årene har bildet endret seg en god del, og mens den fornybare strømproduksjonen har fortsatt å øke har produksjonen basert på fossil energi gått ned. De siste årene har derfor fornybar strømproduksjon erstattet den fossile i Tyskland.