Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Tro og viten – en sluttreplikk

Ronny Kjelsbergs svar til meg bærer preg av demagogenes gamle knep: Svak argumentasjon, hev stemmen. Jeg har ikke erkjent at det ikke er mange som er enige med meg, av den enkle grunn at hverken Kjelsberg eller jeg vet hva befolkningen mener om § 185 og ytringsfriheten. At han avfeier at det «finnes enkelte som deler hans syn utenfor landets grenser», er uttrykk for en provinsiell arroganse. En rekke av dem det gjelder, er faktisk rettstenkere av internasjonalt format.