Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Vindprosjektet på Stadlandet har uoverskuelige konsekvenser for naturen – og er fattet på sviktende grunnlag.

Forstår vi hva vi ødelegger?

TIL DEG DU HEI OG BLEIKE MYR: På Stadlandet finnes det terrengdekkende myrer, en truet myrtype som i Europa bare forekommer i Storbritannia, Irland og i Norge, skriver forfatterne. FOTO: JOHN KRÅKENES

Vindkraftindustrien feier over landet. Det sprenges og bygges, gigamaster på 150–250 meter reises. Det er et tungt industri-tog som virker ustoppelig, og fortærer norsk natur på klimaargumentets alter. Selv på Stadlandet, et av de mest særpregete og ikoniske landskapene vi har i Norge med store natur- og kulturverdier, er byggingen i gang.