Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Tenk nytt om returavtalene

EU-kommisjonen har akkurat lagt frem sitt forslag til ny migrasjonsavtale. Som med tidligere lovgivningsforslag er et sentralt mål at en større andel av dem som ankommer Europa irregulært, kan bli returnert, herunder til transittland. Blant annet er planen at flere asylsøknader kan avvises gjennom raskere prosedyrer ved grensen, og at de avviste deretter blir returnert gjennom forenklede prosedyrer. For å kunne gjennomføre retur, er samarbeid med land utenfor EU og tilbaketakelsesavtaler (returavtaler) fortsatt sentralt.