Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Venstresida og populismen

I sin kronikk i Klassekampen 22. september framfører Jonas Jakobsen en interessant kritikk av Chantal Mouffes populismeteori. Mye av det Jakobsen skriver kan vi uten videre slutte oss til, det gjelder særlig kritikken av Mouffes tilbøyelighet til å gjøre politikk til en kamp om konstruksjoner, slik som «folket» og «eliten». Politikk handler også om kamp mellom sosiale klasser og interessegrupper, og disse interessene kan på ingen måte reduseres til slike politiske konstruksjoner.