Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Begrenset mulighet!

Slik jeg oppfatter deler av et lengre innlegg fra Sirin Stav (MDG) i Klassekampen 18. september mener hun at det ikke er brudd på bestemmelsene om arbeidstid i Arbeidsmiljøloven hvis det kunne vært avtalt med arbeidstakerne at det skal gjøre unntak fra loven. Hun skriver: «Vi har fått informasjon om at 75–80 prosent av de loggførte bruddene i kommunen er innenfor rammene av det man kan avtale seg fram til med arbeidstakerne.»

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production