Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Nav-skandalen avdekker en farlig sårbarhet hos offentlige institusjoner.

Offentlig systemfeil

ILLUSTRASJON: KNUT LØVÅS, KNUTLVAS@GMAIL.COM

I en karikert versjon av økonomifaget framstår økonomen som en som alltid tror at markeder fungerer perfekt. Det er misvisende. En stor del av faget er viet til studier av markedsfeil. Ingen markeder fungerer uten en makt som foretar seg en form for regulering. Helt åpenbart er det behov for regler slik at folk betaler i stedet for å stjele.

Økonomene Morten Jerven, Erik S. Reinert, Maria Walberg, Rune Skarstein, Chr. Anton Smedshaug og Marie Sneve Martinussen skriver onsdager i Klassekampen.

Git: master, Env: production, Sanity: production