Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Klokskapen aukar ikkje med avstanden til saka.

Bakhagen min

I morgon står det første slaget. 150 mål av den aller beste matjorda me har i dette landet, kan bergast eller gå tapt. Til våren står eit endå større område på spel, når inntil 2000 mål jordbruksjord og skog kan bli vedtatt nedbygd.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production