Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Den grønne tråd

FN-dag for rein luft

I dag markeres den internasjonale dagen for rein luft for første gang i historien. Merkedagen ble vedtatt under FNs 74. generalforsamling i desember i fjor, for å øke bevisstheten rundt hva luftforurensing gjør med folks helse og verdens miljø. På FNs nettsider heter det at «luftforurensing er den største miljømessige enkeltrisikoen for menneskehelsa og en av de unngåelige hovedårsakene til død og sykdom globalt».