Du kan bla til neste sideBla med piltastene

Profittrettet boligpolitikk tvinger folk ut på gata verden over. Blant dem som tjener på det, er Statens pensjonsfond utland.

Med Oljefondets velsignelse

DÅRLIG AVKASTNING: Et svimlende antall boliger omgjøres til privateide investeringsobjekter. Hvorvidt det bor mennesker eller ikke i boligene er for investorene i prinsippet likegyldig, skriver Odd Iglebæk. Her fra Fresno i USA. FOTO: RANDY JACOB, UNSPLASH

Sjøl om oljefondet ikke direkte eier og spekulerer i boliger, så er de absolutt en sentral global aktør i såkalt kapitalisering av eiendom. Dessuten, gjennom sin rolle som storaksjonær i Caixabank og Blackstone Mortgage Trust, velsigner de en profittrettet boligpolitikk hvor menneskeretten til trygg bolig ikke er et tema og i verste fall tvinger folk på gata.