Du kan bla til neste sideBla med piltastene

3528 ulovlige utslipp på 15 år11 anmeldelser fra Miljødirektoratet0 fra Petroleumstilsynet

Ulovlige utslipp blir ikke anmeldt

GRAFIKK: KLASSEKAMPEN

UT: De siste 15 årene har oljeselskapene på norsk sokkel rapportert mange tusen ulovlige utslipp av olje, kjemikalier og avfall. Miljødirektoratet har bare ført elleve anmeldelser. Tre av sakene førte til forelegg.

På norsk sokkel forekommer det flere hundre små og store utilsiktede utslipp av råolje og ulike kjemikalier hvert år.

Git: master, Build env: production, running in production mode, Sanity: production